Inicio / MSX Soft Magazine Nº2 - Maziacs (Monser) [N] 4